By? bardziej aktywne bez formalnego wykonywania planu

Kredytowe: podnoszenie ci??ar