การช่วยเหลือบาร์โหนที่ทำให้เราไม่ทรมาน

วิธีคิดที 25 บาร์โหนเพิ่มกล้าม การช่วยเหลือไม่ทำให้เราทรมานย่างที่ได้บอกไวิในเรื่องที่แล้วว่า คนที่ทำไม่ดีกับคุณอาจเจอเรื่อง เลวร้ายมาก่อนที่จะได้เจอคุณ ลองพยายามทำให้พวกเขารู้สึกดีก่อนที่พวก เขาจะไปพบกับคนอื่น ลองเผื่อแผ่ความหวังดีไปให้เขาและบางทีการให้ความช่วยเหลือและทำดีต่อคนอื่นเป็นประจำนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เมื่อเราเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ มันสามารถกลาย มาเป็นพฤติกรรมที,ทำไปโดยอัตโนมัติได้ ดังนั้น ปฏิกิริยาแรกที่คุณควรมี คือ “ได้  บาร์โหนติดผนัง ฉันจะทำให้ดู ไม่มีปัญหา” แทนที่จะพูดว่า “ฉันกำลังยุ่ง ไปถาม คนอื่นก่อนได้ไหม”ลองทำแบบนี้กับที่ทำงาน แล้วดูว่ามันส่งผลอะไรกับงานของคุณ บ้าง การได้เป็นที่รู้จักว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่ได้ทำให้คน อื่นมองว่าคุณเป็นคนฃี้แพ้ แต่มันตรงกันข้ามเลยการยิ้มให้คนอื่นก่อน มองหาว่าใครต้องการความช่วยเหลือ เป็น สิ่งที่คนดีจะพยายามทำในทุกวัน มันคือการมองเรื่องต่างๆ จากมุมมอง ของพวกเขาการรู้สีกสวสารเมื่อเพนคนที่ประสบปีญพาแล:คุณ!ม่สามารถช่วยอ:!รทุกคนใต้แ บาร์โหนเพิ่มความสูง ต่พวกเขาจ:ใช่เวลาในการตรวจสอบว่า
คนรอบข้าวพวกเขา!ม่มปิญพาอ:!รแล:ยัวเผื่อแผ่ความรู้สีกนใพ้กับคนแปลกพน้าต้วยเช่นกันถ้าเราทุกคนพยายามยมใพ้คนแปลกพนาทุกคนจ:เริ่มต้นในแต่ล:วันต้วยความรู้สีกที่ต้

บาร์โหน