อย่าปล่อยให้การใช้ชีวิตถูกด้านมืดบาร์โหนเข้าครอบงำ

ในชีวิตของใครหลายๆ คน ชีวิตอาจยืนอยู่บนเส้น บางๆ ระหว่างความถูกผิด ซึ่งส้มพันธ์ต่อการตงคำถาม ถึงศีลธรรม จนบางครั้งนำไปสู่คำถามว่า คุณค่าของความ ดีและความเลว ถูกกำหนดด้วยสิ่งใด ระหว่างหลักกฎหมาย และหลักศีลธรรม
แต่ในความเป็นจริงผู้คนทั่วไปมั บาร์โหนติดผนัง กจะตกเป็นเหยื่อของ คนที่ฉ้อฉล หรือหลอกลวง คือสิ่งที่นำมาซึ่งความสูญเสีย ขณะ เดียวกันยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการกลายเป็นคนที่ ฉ้อฉล หรือเป็นจอมหลอกลวงเสียเอง
สิ่งนี้ถูกบ่มเพาะมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน อุปกรณ์โดยเฉพาะ ในชีวิตจริงที่คนเรามักจะมีบุคลิกอีกประการซ่อนไว้ภายใต้ บทบาทอันคุ้นเคยที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำกัน ที่ต้องพานพบและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบของสังคม ซึ่งบุคลิกทีซ่อนเก็บไว้นี บาร์โหนเพิ่มกล้าม คือความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนที่สุดจึงน่าปวดร้าวใจหากใครสักคนก0าสังรู้จัก หรือเรียนรู้ ใครอีกคนซึ่งซ่อนบุคลิกของการเป็นคนที่ไม่ดีไว้ข้างใน และ พร้อมที่จะเสแสร้งด้วยการสร้างภาพให้เป็น บาร์โนติดประตู คนดีความปวดร้าวที่แสนสาหัสในชีวิต อาจไม่ได้เกิดกับคน ที่เราห่วงใย หรือหวงแหนชีวิตของคนๆ นั้น จนทำให้เราต้อง ตัดสินใจบางประการเพื่อให้คนๆ นั้นได้พบกับความสุข หรือ ปราศจากเรื่องราวร้ายๆ ที่เข้ามากล้ำกรายในชีวิต แต่ความ ปวดร้าวนั้นอาจตกอยู่กับเราจากการกระทำที่เราต้องการให้ คนๆ นั้นมีความสุข อันเป็นการหลงเดินทางผิดที่นำมาซึ่งความ สูญเสีย

บาร์โหน