So sánh tai nghe iphone chính doanh nghiệp

Tai nghe của Iphone EarPod dùng 1 cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa 1 cặp tai nghe giống với Iphone Earphones cũ kèm theo một cặp IEM kiểu như tai nghe iphone 6, 6 plus. Chúng có năng lực được khiến cho cứng, mầu trắng nhựa cương cường đó coi như là cong ngồi vừa vặn ở tại khe bởi tai, luôn nằm trên dái tai.