So sánh tai nghe iphone cốt yếu công ty

Tai nghe của Iphone EarPod sử dụng một cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa 1 cặp tai nghe giống với Iphone Earphones cũ cũng như một cặp IEM kiểu như là tai nghe iphone 6, 6 plus. Chúng có tiềm năng được khiến cho cứng, màu trắng nhựa cương cường đấy được coi là cong ngồi vừa vặn tại khe bởi tai, ngay bên trên dái tai.