Đối chiếu tai nghe iphone chính doanh nghiệp

Tai nghe bởi Iphone EarPod dùng một cấu trúc lai mà ngồi nửa chiều giữa một cặp tai nghe hệt như Iphone Earphones cũ và 1 cặp IEM mẫu như tai nghe iphone 6, 6 plus. Nó có thể được làm cứng, mầu trắng nhựa kiên cường đó được coi là cong ngồi vừa vặn trong khe bởi tai, ngay phía trên dái tai.