Những điều cần biết khi mua xe điện đụng

Qua thư em gửi, có ý kiến trao đổi với em như sau:
Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên. Chủ sở hữu xe điện đụng giá rẻ của Công ty là 1 tổ chức. Thuê 1 người làm người đại diện theo pháp luật của Công ty mang chức danh giám đốc Công ty. Vậy lương của người đại diện theo pháp luật đó ( giám đốc thuê) có được tính vào chi phí không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn thầy!
* Trao đổi:
Theo khoản 1 điều 9 NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP qui định 1 khoản chi được tính vào CP được trừ như sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
- Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ dầu nhớt từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

và Khoản chi không rơi vào khoản 2 điều 9 NĐ 218/2013/NĐ-CP
Vậy cty em là cty TNHH 1TV do 1 tổ chức làm chủ có thuê 1 GĐ/TGĐ điều hành các hoạt động của cty thì tiền lương cty chi trả cho TGĐ này sẽ được tính vào CP được trừ nếu chi trả có đủ các chứng từ như: Qui chế lương cty, HĐLĐ, Bảng TT lương, Bảng chấm công và các chứng từ chi lương (PC/UNC).

* Chú ý: Nếu là chủ hoặc chủ kiêm GĐ cty TNHH 1 TV do 1 cá nhân làm chủ thì chi phí lương mới bị xuất toán nhé.

Chúc em sức khỏe và thành công!