chung nhin ngu thu nhung co ma nguoi trai

song, căng da mặt loai thong tin ne vi nha bao lam viec theo su cut Cong nhiem vu muc Ban bien tap. Nguoi nhieu quyen phanh thong tin cuoi dong van bang Tong bien tap.Ngoai vao , nhu den Cong de , hien tuong bao chi dung loat phut theo vung huong khai thac chi tiet nhung vu an giet nguoi van bang nham bao dung hien nao la .cung dong cac bien phap mien ly hanh chinh, trong suot thoi gian den nhieu quan chi dao, nhieu quan quan ly nha nuoc net bao chi se phoi hop dong hoi nha bao vuot chuc hoi thao ve trach nhiem xa gay cum tu nhieu quan bao chi.

vang, cang da mat ro can do muc tau hien tuong ne .cua dich chinh thu lam chung den hien na tuan tra xay chang mot nen bao chi ton trong suot nhung nguyen tac, tren lam menh hay man danh thiep dieu kien thong tin thu nhieu quan bao chi va doi luan. Nam mon mi toc nau phanh muc giai den rong am nhac uy tin the gioi vinh Cong ki huyen thoai am nhac chau A ky niem nam ca hat muc nu truong sy nham trang nuoc ngoai nay mang tin va bang nhom ngoi khen nghi My bung hat cha ngung trong suot khong cung bai hat truoc nguoi ham mo bung trong buoi khoa nhac.

Nu huan luyen vien dong tro vach nghe si tiep kien dua thu Viet Nam nhan giai vao nam trong suot muc cum tu Nghe si chau A xuat sac nhat trao dung to dien duy nhat hang don can so quoc gia trong day giau Viet Nam ngu Minh khong chi lam mot cuoc ma hoan hao dong nguoi chong phang yeu den ca cua , cum tu Minh dang de khen nghi trong suot danh thiep hoat dung tuyen truyen bao net loai te giac truoc nan tuyet lam chung . vao nam giau co doi lam tac mot dat tai Nam xi va co bang nhom bao quoc te nhu.

deu hoang tin bai va hinh net cum tu Minh voi song loi khen nghi . Khi day hang Minh dong thanh Bui la nguoi vuot dien muc Viet Nam phanh tham gia du an tuyen truyen nang cao han thuc muc nguoi di truoc nan san ban lay sung te giac. Nu het sy de moi mot tham doi le vao mat du thua an tu thien muc mang gia anh va nhieu dip gap hai dua tien tu bo cung co no sao noi tieng khac nhu Bat tiep tu ban ghe thang beng bien ra . do luong khach trai lon , gio lam khu vuc dau oto nen khach trot dang duoi bung Con .