ผู้จัดจำหน่าย สเปรย์ดับกลิ่น / สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค / สเปรย์ปรับอากาศ ยี่ห้อ Callington จาก Australia รายใหญ่ในประเทศไทย

เราคือผู้จัดจำหน่าย สเปรย์ดับกลิ่น / สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค / สเปรย์ปรับอากาศ ยี่ห้อ Callington จาก Australia รายใหญ่ในประเทศไทยครับ รับสมัคร ผู้แทน / ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศครับ ซื้อมีปริมาณ มีราคาส่งครับ

เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค / สเปรย์ปรับอากาศ ระดับโลก ที่ผ่านการรับรองจากองกรณ์ ระดับสากลมากมาย เช่น IATA , ICAO, WHO, ฯลฯ เป็น 1 ใน 3 ยี่ห้อในโลกนี้ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้บนเครื่องบินได้ ทำหน้าที่ 3 อย่างในเวลาเดียวกัน คือ กำจัดกลิ่น, ฟอกอากาศ, และ ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% ไม่ว่าจะไข้หวัดนก หรือ เมอร์ส กำจัดได้หมดครับ
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความปลอดภัยสูง ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับ

สเปรย์ดับกลิ่น