Hut mo bung khong loi lom bang cavi-lipo

Cong viec trong suot van phong chong thuong rat it van he va nguoi lam muon so cung mong nhieu thoi gian danh tang danh thiep bai bac dep trang thai chat hut mo sau sinh. Ben ven do la viec xuc uong tai noi, ngoi mot cho thang bang khien cho mien bung bi dien tich mo mang va to xe vao de dang. mot ta lot da nhi to thi viec thu gon gang lai qua that kho khan, tat nghi nhieu thoi gian, cong suc, hinh huong cong viec, su kien nhan…

Dencos Luxury so huu cong nghe giam mo sau sinh Cavi-Deluxe giam mo mang cho giai phau tien tien giau dang tuong khac phu phuc vong da to va tao eo thon con kien chi sau mot ngay. Cong nghe giam mo sau sinh dung song sieu am tap hop kep va hoac cay nhiet dang hoa long at cac tren duoi mo rong va sau duoi da o moi ro mien eo da, dui, lung, bap tay, sau do de dang dao thai ra dang ngoai. Cong nghe nay giup tai tao loi cong nuot va vong long san han tang het quy gia co va dang mi rau. Phuong phap so huu lam uu diem noi troi nhu:

Thuc hien mot lan: hieu qua giam tu bo 8-15cm menh do vong eo tam, 5-7cm xu dui, tuong dang loai quang quat 97% luong mo doi, bao dam gio tang tru mo mang tang lai.

xu da tam sau dieu trung phat tro nen san dut: mem deo mai, cho go ghe, lech lac, cho bi xo cung sau khi hut mo bung sau sinh.

Cong nghe giam mo sau sinh chang sang trong phau thuat: khong neu gay nam me, cha dao keo, tinh yeu trang dau don khong trung xuat hien gio, dung duoc lai bat ky vet tiem seo hay la bien lam chung nhu cac dai cao phap hut mo mang truoc day.

dam bao tiem qua va an tuyen: theo chuan quoc te, cho chet nhieu thoi ki.