ပံုရိပ္ေလး

ပံုရိပ္ေလး အလင္းတန္းတစ္ခုေအာက္ ျဖစ္တည္တဲ႔ ပံုရိပ္ေတြက ေရာင္စဥ္တန္းမရွိေတာ့တဲ႔အခါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမယ့္ က််ြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းေရွ႔မွာ ျဖတ္ေလ်ွာက္သြားတဲ႔ သူ႔ပံုရိပ္ေတြက က်ြန္ေတာ္ရွင္သန္ေနသ၍ ရွိေနဦးမွာပါ