[]]["O Dao Tao Ke Toan

Em là học viên đã theo học các Khóa đào tạo kế toán Censtaf Group tổ chức có thầy giảng dạy.

Công ty em có xảy ra tình huống sau và nhờ thầy tư vấn giúp:

Công ty em không tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát mà dự kiến chi bằng tiền mặt hỗ trợ cho người lao động số tiền là 3 triệu đồng/ người, nguồn chi hạch toán vào chi phí chứ không phải từ nguồn quỹ phúc lợi và bộ chứng từ chi bao gồm: Quyết định chi của GĐ, danh sách người lao động kí nhận tiền mặt hỗ trợ nghỉ mát.

Vậy bộ chứng từ như vậy có đủ đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính (....b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật...) là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?

Công ty em hiện nay có 2 ý kiến trái chiều về vấn đề này:

- Ý kiến 1: Bộ chứng từ hợp lệ để chi hỗ trợ nghỉ mát bằng tiền mặt này chỉ bao gồm : Quyết định về việc hỗ trợ nghỉ mát cho người lao động của Gíam đốc, danh sách người lao động kí nhận tiền mặt hỗ trợ nghỉ mát. Tổng khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân của Công ty và khoản thu này của người lao động là khoản thu nhập chiụ thuế TNCN.

- Ý kiến 2: Bắt buộc phải có hoá đơn thanh toán Kế toán về việc đi nghỉ mát ( hoá đơn ăn, nghỉ, thuê xe...) thì mới được nhận số tiền hỗ trợ là 3triệu đồng. Nếu hoá đơn thanh toán này vượt hơn 3 triệu thì Công ty cũng chỉ thanh toán tối đa là 3 triệu.

​Rất mong Thầy giải đáp thắc mắc này giúp công ty em để Công ty em có thể thực hiện được .

Em chân thành cảm ơn thầy rất nhiều!​ Mong tin của Thầy sớm.

* Trao đổi:
Chúng ta hiểu phúc lợi cho NLĐ chính là các khoản thù lao được trả để hỗ trợ cho cuộc sống NLĐ hiện tại và tương lai được tốt đẹp hơn như các khoản BH bắt buộc, các khoản hỗ trợ cho NLĐ như nghỉ mát, ốm đau, tai nạn, thiên tai, địch họa, các loại BH tai nạn, sức khỏe,...

* Thủ tục chứng từ chi:

- Chính sách phúc lợi của DN (nêu rõ các khoản phúc lợi của DN, đối tượng được hưởng, mức được hưởng, những khoản phúc lợi nào chi bằng tiền, bằng hiện vật),

- Các chứng từ chi phúc lợi: (QĐ của TGĐ/GĐ, HĐKT, hóa đơn tài chính nếu chi bằng hiện vật, PC/UNC, DS CBNV ký nhận bằng tiền hay chuyển khoản – TH chi bằng tiền),

- Các chứng từ khác có liên quan.

Vậy em lưu ý như sau:

- Phương án 1 em nêu cũng được nhưng bổ sung thêm 1 chứng từ (Chính sách phúc lợi cty 2015 nêu rõ những khoản phúc lợi NLĐ được hưởng trong đó có khoản đi nghỉ mát, đối tượng hưởng và mức hưởng 3trđ/1 người được chi bằng tiền) thì khoản phúc lợi này chi bằng tiền cũng được QT vào CP được trừ nhưng ko được để vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của năm 2015.

- Phương án 2 cũng đúng nếu trong Chính sách phúc lợi cty 2015 có nêu rõ chi nghỉ mát (cty đưa CBNV đi nghỉ mát với mức chi 3trđ/1 người) và phải có đầy đủ hóa đơn theo qui định thì khi đó QT phải có đủ hóa đơn tài chính mới được chấp nhận nhé.

- Việc chi nghỉ mát dù bằng tiền hay hiện vật (qui ra tiền) đều bị đưa vào TN chịu thuế TNCN theo qui định của PL thuế TNCN hiện hành nhé.

Ban Hỗ Trợ Đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC