โรคติดต่อที่มากับหนูและวิธีป้องกันการระบาด

ชนชาติแม้แต่น้อยการดำรงความเชื่ออันเก่าแก่ที่มีต่อ“วิญญาณสูงสุด”อัน ปรากฏตัวอยู่ในฐานะ “บุตรแห่งแสงสว่าง” ที่ทำการต่อสู้กับ “มังกรแห่ง ความมืด ไล่หนู ” มาตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาล จนกลายมาเป็นตัมภีftบราณของชาว ยิวที่เรียกที่เรียกกันว่า “คัมภีร์โตราห์” และได้กลายมาเป็น “บทปฐมกาล” ในพระคัมภีร์ไบเบิลภาค “พันธะสัญญาเก่า” ของซาวครีสตไนเวลาต่อมา ก็ได้อาศัยคำตอบ-คำอธิบายง่ายๆ ที่ไม่ถึงกับซับซ้อนอะไรมากมายนัก ถึง จุดเริ่มต้นที่....พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความ มืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้านั้น” ไป จนถึงขั้นตอนที่พระองค์แยกความมืดออกจากความสว่าง สร้างที่แห้งให้ กลายมาเป็น ไล่หนูไฟฟ้า  “แผ่นดิน” สร้างที่ที่น้าไปรวมกันให้กลายเป็น “ทะเล” ทำการ เนรมิต “ดวงสว่างบนท้องฟ้า” คือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เพื่อให้ครอง วันและครองคืน สร้างพืช,สร้างสัตว์,และสร้างมนุษย์ด้วยวิธี...“สครับไทฟัสทรงปัน มนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มืชีวิต ขึ้นมาได้”...ฯลฯเช่นเดียวกับในราชอาณาจักรเก่าแก่อย่างอินเดีย...ตลอดเวลาที่มิ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชนิด ไม่ว่าการรู้จักวิธี กำหนดกลุ่มดาวออกเป็น 27 กลุ่มและจัดหมวดหมู่ดาวนักษัตร,กำหนด เดือนทางจันทรคติ,กำหนดช่วงระยะเวลาในรอบปีไล่เลียงออกมาเป็น จุดทศนิยมอย่างละเอียด ดักหนู ให้ระยะ 1 ปีมีค่าเท่ากับ 365.2586805 วัน,พัฒนา ความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยการสร้างหอดูดาวมานานนับเป็นพันๆปีที่แล้ว จนสามารถสรุปวิถีการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยะได้อย่างซัดเจน,เรียน รู้การกำหนดค่า71,สร้างคำอ

 

เครื่องไล่หนู