Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về việc hướng dẫn phân bổ 242 do censtaf tổ chức trên toàn quốc

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về việc hướng dẫn phân bổ 242 do censtaf tổ chức trên toàn quốc

Qua thư em gửi, CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

Thầy ơi cho em hỏi nếu thay thế một thiết bị trong một máy mà có giá trị trên 100tr thì có nhất thiết phải qua 242 không hay em xuất sang phí trực tiếp có được không ạ? em cảm ơn thầy

* Trao đổi: Trung tâm đào tạo kế toán

- Nếu là sửa chữa nhỏ và thường xuyên hàng năm phải thay thế 1 thiết bị trong một TSCĐ của cty em thì cty em được HT thẳng vào chi phí trong kỳ.

- Nếu là sửa chữa lớn TSCĐ thì:

+ TH sửa chữa lớn này làm tăng tuổi thọ TSCĐ hay tăng công suất của MMTB thì cty em phải HT tăng NG TSCĐ và trích khấu hao theo qui định về trích KH TSCĐ.

+ TH SCL này ko làm tăng tuổi thọ hay tăng công suất mà chỉ để TSCĐ hoạt động được 1 thời gian dài nữa thì cty em được HT vào TK 242 và phân bổ dần không quá 3 năm theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC nhé.

Ban Hỗ Trợ Thuế CENSTAF GROUP