Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế chuyên sâu của censtaf tổ chức trên toàn quốc. Câu hỏi của 1 học viên hỏi về hóa đơn. E là nhân viên kế toán của công ty Bảo hiểm BIDV. Thầy cho e hỏi về vấn đề hóa đơn ạ.
Hết thời gian thanh toán phí nhưng khách hàng chưa thanh toán, công ty hủy hợp đồng nhưng hóa đơn liên 2 giao khách hàng ko thu hồi được do khách hàng chưa trả. Cty ko thu được hóa đơn thì phải chịu phần thuế trên hóa đơn đó.
Vậy nếu là kế toán mình có biện pháp nào hạn chế việc công ty chịu lỗ khoản thuế đó hay không?

* Trao đổi: khóa đào tạo kế toán thực hành

- DN em là DN đặc thù (DN BH) nên thời điểm lập hoá đơn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với việc cung cấp DV BH là thời điểm phát sinh trách nhiệm của Công ty BH với bên mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm 2013 (nghĩa là ngày HĐBH có hiệu lực).
- Hết thời gian thanh toán phí mà khách hàng chưa thanh toán tiền cho bên em thì giả sử như sau (vì em nêu chưa rõ):
+ Nếu cty em đã cung cấp đầy đủ DV (nghĩa là đã hoàn thành DV) nhưng chưa thu được tiền thì việc lập hóa đơn, kê khai nộp thuế đầy đủ là đúng (cty chỉ đi đòi nợ KH thôi nên việc thu hồi lại hóa đơn là ko đúng).
+ Nếu cty em chưa cung cấp đầy đủ DV (nghĩa là mới chỉ ký HĐBH) nhưng theo luật KD BH và luật thuế cty đã lập hóa đơn TC nhưng chưa thu được tiền và hợp đồng không thực hiện được nữa thì 2 bên phải làm thủ tục hủy hợp đồng (ko thực hiện việc cung cấp DV do KH không đóng phí theo qui định trong HĐ đã ký) thì thu hồi hóa đơn lại và kê khai giảm DT, thuế GTGT đầu ra.
Vậy cty cần phải làm đẩy đủ thủ tục hủy hợp đồng và phải trao đổi với bên KH để nhận lại hóa đơn đã xuất không sau này vẫn bị tính DT, thuế GTGT đầu ra.

Ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC