Khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu của censtaf được tổ chức trên toàn quốc

Khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu của censtaf được tổ chức trên toàn quốc và những câu hỏi sau khóa đào tạo được học viên tham gia khóa đào tạo gửi về censtaf tư vấn. Câu hỏi về định nghĩa về HÀNG KHUYẾN MÃI, VÀ CHO -BIẾU -TẶNG
Theo TT26/2015-tt-btc
9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
Thầy cho phép em hỏi.
Định nghĩa "Hàng hóa, dịch vụ Khuyến mãi ở đây theo em được hiểu có phải : là hàng hóa do công ty sản xuất ra hay không ?
còn những hàng hóa không phải công ty sản xuất ra, mà mua về để khuyến mãi cho khách hàng có phải là hàng : CHO BIẾU TẶNG cho khách hàng không, em hiểu như vậy có đúng không.

Qua câu hỏi của e ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC * Trao đổi:

- HH/DV khuyến mại như em hỏi nêu trên thì bao gồm cả HH/DV do DN tự SX ra hay mua bên ngoài về dùng cho mục đích khuyến mại theo đúng qui định của PL thương mại (Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của CP và TTLT 07/2007/TTLT-BTC-BTM ngày 06/7/2007 của Liên BTC và BTM).

- Khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo PLTM nêu trên thì cty được lập hóa đơn tài chính theo Theo K9 Đ3 TT26/2015/TT-BTC SĐBS điểm 2.4 PL 4 TT 39/2014/TT-BTC và xác định thuế GTGT theo K5 Đ7 TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

- Trường hợp em hỏi là những hàng mà ko phải do cty SX ra (mua ở bên ngoài về) để khuyến mại cho khách hàng có phải là hàng cho, biếu, tặng không thì thầy tạm cắt nghĩa nhanh như sau:

+ HH/DV mua ở bên ngoài về mà cty thực hiện đầy đủ các chính sách KM, đăng ký với CQQLNN về thương mại theo đúng các qui định PLTM thì được coi là HH/DV khuyến mại. Trường hợp cty ko sử dụng từ "khuyến mại" mà sử dụng từ "cho, biếu, tặng" nhưng có đầy đủ các thủ tục về đăng ký nêu trên thì vẫn được coi là hàng khuyến mại nhé vì khuyến mại có nhiều hình thức biểu hiện như: Giảm giá, CKTM, xuất hàng mẫu, quảng cáo, tặng SP,HH,DV cho khách hàng,...

+ TH cty em mua HH bên ngoài về (ko thực hiện đầy đủ các thủ tục về khuyến mại theo PLTM) thì khi đó dù cty có sử dụng thuật ngữ là hàng khuyến mại thì cũng phải lập hóa đơn như hàng cho, biếu, tặng (ko thực hiện theo PLTM), nghĩa là DN phải lập hóa đơn, kê khai thuế như hàng bán bình thường.

Như vậy hàng cho biếu tặng có thể là hàng do Cty SX ra hay mua bên ngoài về, nó là hàng khuyến mại nhưng vẫn sử dụng từ cho, tặng KH khi cty có chính sách KM đăng ký với CQQLNN về thương mại theo đúng qui định PLTM và ngược lại thì cty sử dụng từ cho, biếu, tặng đều được vì cả 2 TH này đều phải lập hóa đơn TC đầu ra khi cho, tặng KH nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là TH cho, tặng KH ko bị tính thuế GTGT khi cty thực hiện đúng chính sách KM theo PLTM và ngược lại thì bị tính thuế GTGT như bán hàng thông thường.

Ban Hỗ Trợ Thuế Và thực hành kế toán ACAC CENSTAF GROUP