PADRE NUESTRO EN BESIRO

SUY YAI Sui yai/Xhupu Aka au napes Anaunu niri Yebati niriaka sui nemo Tari uxiane isiu naxianka Auna aki takana au nape Ache sumutuburiibo naneneka Auna aki takana Axhimiakata tato nominanti soboi Takana axisomi sopix sopixima akata tato Imo baama chuxiampi uimia sui nemo Tapu cheebo o obi supiaki auma kokotox Aitya esimunusi eanaki nominanti. AMEN.