Nhà máy điện từ rác thải tại Hàn Quốc

Ngày 13/12, Hàn Quốc vừa đưa nhà máy sản xuất điện từ rác thải lớn nhất thế giới, Máy phát điện Cummins 300kw Máy phát điện Cummins 200kw Máy phát điện Cummins 250kw Máy phát điện Cummins 180kw ước tính giảm 500.000 thùng dầu nhập khẩu và giảm 1,37 triệu tấn khí ga do hiệu ứng nhà kinh mỗi năm. Hàn Quốc vừa đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất nhiên liệu từ rác thải lớn nhất thế giới và hy vọng sẽ giảm nhập khẩu vào khoảng 500.000 thùng dầu mỗi năm.

 

Nhiên liệu dùng cho sản xuất điện là khí metan tự nhiên được sinh ra từ rác thải đang phân huỷ tại chỗ. Ông Park Han-Eop, Máy phát điện công nghiệp 25kVAMáy phát điện công nghiệp 55kVAMáy phát điện công nghiệp 65kVAMáy phát điện công nghiệp 80kVAMáy phát điện công nghiệp 95kVAmột quan chức của bộ phận nghiên cứu sử lý rác thải cho AFP biết, dây chuyền sản xuất này sẽ giảm bớt hiệu ứng nhà kính do việc thiêu huỷ khí metan.

 

Nhà máy sản xuất điện từ rác thải này sẽ tiết kiệm cho Hàn Quốc khoảng 500.000 thùng dầu nhập khẩu và giảm thiểu khoảng 1,37 triệu tấn khí gaMáy phát điện công nghiệp 1500kVA JichaiMáy phát điện công nghiệp 1250kVA JichaiMáy phát điện công nghiệp 1125kVA JichaiMáy phát điện công nghiệp 1000kVA JichaiMáy phát điện công nghiệp 750kVA JichaiMáy phát điện công nghiệp 625kVA Jichai

 gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Nhà máy sản xuất điện từ rác thải này do một Công ty Năng lượng tư nhân đầu tư 77 tỷ Won (tương đương 83 triệu USD) để nắm quyền điều hành trong vòng 11 năm trước khi chuyển giao cho Chính phủ. Máy phát điện Perkins 240kWMáy phát điện Perkins 280kWMáy phát điện Perkins 320kWMáy phát điện Perkins 360kWMáy phát điện Perkins 400kW

 

http://giamayphatdien.vn