Khảo sát tại Khánh Hòa CAm Ranh

Khảo sát đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại Cam Ranh

 

Ngày 20-8, UBND TP. Cam Ranh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Tuấn Ân Máy phát điện Cummins 750kw   Máy phát điện Cummins 800kw  Máy phát điện Cummins 900kwGiá máy phát điện Cummins 200kW Giá máy phát điện Cummins 180kW Giá máy phát điện Cummins 75kWvà các ngành chức năng tiến hành khảo sát tại xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh) để chọn địa điểm đầu tư nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời.

 

Theo thuyết minh báo cáo tóm tắt, dự án có quy mô tổng công suất 10MWp, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng công suất 3MWp, Máy phát điện công nghiệp 65kVAMáy phát điện công nghiệp 80kVAMáy phát điện công nghiệp 95kVAMáy phát điện công nghiệp 115kVAđược thực hiện trong quý I/2016; giai đoạn 2 có tổng công suất 3MWp, thực hiện trong quý III/2016; giai đoạn 3 có tổng công suất 4MWp, thực hiện trong quý II/2017. Tổng vốn đầu tư dự án là 30 triệu USD. Sau khi dự án hoàn thiện sẽ đấu nối vào lưới điện quốc gia.

 

Sau khi khảo sát, các sở sẽ có ý kiến bằng văn bản về địa điểm đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời, gửi về Sở Công ThươngvMáy phát điện Jichai 750kVA Trung QuốcMáy phát điện Jichai 1000kVA Trung QuốcMáy phát điện Jichai 1125kVA Trung QuốcMáy phát điện Jichai 1250kVA Trung Quốc để tổng hợp gửi UBND tỉnh trước ngày 25-8. Được biết,Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Tuấn Ân cũng là đơn vị đã thi công dự án “Phủ điện thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bằng năng lượng mặt trời” vào năm 2014.

 

Xem them http://giamayphatdien.vn