Prepared Made Společnosti

There are so many things to be taken care of, studying the laws of the land, buying a location for the administrative places of work, and hiring an agent to get the work completed for you. Některé ready made firmy, které nabízíme k prodeji, mají splacený základní kapitál ve výši 100 ready made spolecnosti 000 Kč. Výhodou ready made společností je také to, že firma již nějakou dobu existuje. Prepared made s.r.., která právně existuje delší dobu a má ve veřejném rejstříku zapsaný základní kapitál ve výši 100 000 Kč, působí na obchodní partnery důvěryhodnějším dojmem než nově vzniklé firmy, u nichž může být podle aktuální právní úpravy základní kapitál jen 1 Kč.

Cizinec může být jednatelem i společníkem prepared made firmy a nemusí mít pro tento účel vyřízené povolení ok trvalému pobytu na území ČR. U jednatele ready made společností je ale nutné dodat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, a překlad výpisu z rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem. Stačí si vybrat některou z firem uvedených v seznamu volných ready made společností Převod obchodního podílu lze následně vyřídit na dálku nebo během jedné schůzky v sídle naší společnosti.

Kromě smlouvy převodu obchodního podílu v prepared made s.r.. musí pro zdárný převod firmy nový jednatel podepsat prohlášení, že je bezúhonný a splňuje veškeré podmínky předepsané živnostenským zákonem a zákonem obchodních korporacích professional výkon funkce jednatele převáděné společnosti. Bezdlužnost prodávaných prepared made firem garantujeme přímo ve smlouvě převodu obchodního podílu.

In that case you'll have to situation resolutions approved by the Board of Administrators of your company to alter it. The method shouldn't be too time consuming, but is a hassle nonetheless. Prepared Made Company Formations - As part of one of the UK's largest firm formation agents, with 25 years expertise, Firm Formations 24.7 provide a fast, straightforward and skilled service and have tailored three nice company formation packages.

The corporate agency selling you the company would already have taken care of those formalities for you. Acquiring a prepared made firm is also a good way of expanding your business abroad. If the corporate functioned for a while, surely it will have a consumer base of its own. Apart from, if the company had some good popularity, you may bank on that for getting new clients as nicely.