Rawness

I dagens samhälle är det väldigt vanligt att sitta framför datorer och TELEVISION-apparater stora delar av dagarna. I en artikel i Läkartidningen från 2010 sammanfattar Elin Ekblom Bak, Björn Ekblom och Maj-Lis Hellenius, som samtliga bedriver forskningsverksamhet på Karolinska institutet och Åstrandslaboratoriet vid GIH, tvärsnittsstudier som gjorts med resultatet att långa stillasittande stunder oberoende av övrig fysisk aktivitet (träning) ger en större danger för hjärt- och kärlsjukdomar än om man inte tränar och istället har en aktiv livsstil.

Men Statens folkhälsoinstitut har noterat detta med stillasittande livsstil och har tagit fram en ny verktygslåda för kommuner som vill arbeta för att skapa ett mer aktivt liv genom samhällsplanering. Likaså främjas en aktiv livsstil av trygga och säkra gång och cykelbanor som knyter ihop viktiga platser i vardagen. En stillasittande livsstil tillsammans med dåliga kostvanor orsakar ju också övervikt och fetma, som vi nu sett mer av under senare tid.

Risken för att få potentiellt dödliga sjukdomar ökar med 47% och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar med hela a hundred%! Regelbunden ansträngning hjälper dock until för en hälsosammare livsstil och minskad risk träna för sjukdomar, även ifall man sitter stilla mycket också. Forskning visar faktiskt att det är farligare att vara en aktiv soffpotatis än att inte träna alls males istället ha en aktiv livsstil.

Vetenskapliga studier visar att inaktiva människor har markant högre sjukvårdskostnader än aktiva människor, och att en ökning av hälsofrämjande fysisk aktivitet hos tidigare inaktiva personer kan leda till stora besparingar eftersom fysisk inaktivitet kostar samhället stora belopp varje år. Så man ser många fördelar med att öka människors vilja till att bli mer fysiskt aktiva och få en aktivare livsstil.

Rawness främsta målgrupp är 20-forty-åringar med en aktiv livsstil - tidningen ska erbjuda nyheter, artiklar och reportage inom träning, outside, hälsa och mode. Rawness har också handplockat bloggare som förmedlar just den livsstil som tidningen vill sprida, enligt Roland-Philippe Kretzschmar. Roland-Philippe Kretzschmar startar även ett bloggnätverk med samma namn - Rawness - för att kunna bidra until att fler väljer en aktiv livsstil.