klinik Psikolog Sinem Gül Şahin

Spor, sınav, sanat, cinsellik ve benzeri her konuda çizgi ötesi performansa ulaşmak EMDR ile artık mümkün. Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan cinsel tacizin şiddetli olması, tekrarlayan nitelikte vuku bulması, tacize maruz kalınan yaşın küçük olması, tacizin yakın ve tanıdık biri tarafından yapılmış olması, fiziksel temasın seviyesinin ileri boyutta olması gibi hususlar ileride kişinin yaşayacağı psikolojik sorunun şiddetini arttırır. Ancak cinsel tacizin etkilerini ve ortaya çıkardığı psikolojik sorunları yaşamak EMDR yöntemi ile artık kader değil. Psikolojik sorunlar ne yazık ki insanların kendi başlarına aşabilecekleri hususlar değil.

EMDR (Eye Motion Desensitization and Reprocessing) 20 yılı aşkın bir süredir gelişmiş ülkelerde hızla yayılan ve psikolojik sorunlara son derece hızlı ve etkin çözüm getiren bir psikoterapi yöntemidir. EMDR ile psikolojik sorunların hepsinin yegane nedeni olan travmatik duygu birikimi, yani stres fazlalığı, aşama aşama eritilir ve nihayetinde yok edilir. Bu sürece paralel olarak psikolojik sorunlar, yani semptomlar, otomatik bir şekilde ortadan kalkar. EMDR psikoterapide ve psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasında teknolojide gelinen son noktadır. Psikolojik sorunları tek kaynağının travmatik duygu birikimi olduğu gerçeği göz önüne alındığında EMDR için rahatlıkla Duygusal Temizlik” diyebiliriz.

EMDR ile çalışıldığında psikolojik sorunların tek nedeni olan geçmiş travmatik yaşantıların travmatik izleri” silindiğinden psikolojik sıkıntı tekrarlayamamakta yani nüks edememektedir. EMDR, yöntemin bulunduğu ilk yıllarda sadece travma sonrası stres bozukluğu” sorununun çözümünde kullanılırken günümüzde ehil ellerde uygulanıldığında istisnasız her psikolojik sorunun üstesinden gelmek için kullanılabilir hale gelmiştir.

Depresyon dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sık yaşanan psikolojik sorunlardan biridir. Yapılan çalışma sonucunda kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar, semptomlar, yani hastalığın kendini gösterme psikoloji biçimi olan belirtiler, ortadan kalkar ve iyi hissetme ve olumlu düşünme oranı en yüksek seviyeye ulaşır. Geçmiş travmalardan oluşan yakıt ortadan kaldırılınca psikolojik sıkıntı da ortadan kalkmış olur.

Yaşadıkları durumdan dolayı utanan ya da psikolojik sorunlarının asıl nedeninin yaşadıkları cinsel tacize dayalı olduğunu fark etmeyen kişiler, sorunlarını kendi başlarına aşmaya çalıştıklarından veya tek başına ilaç tedavisi gördüklerinden, sürekli, yanlış teşhisler aldıklarından ya da yetersiz uygulanan ilaç ve psikoterapi tedavileri nedeniyle, çeşitli psikolojik sorunlar olarak kendini gösteren büyük sıkıntılarla hayatları boyunca yaşamak zorunda kalıyorlar.