Bang sang tao moi de lo 3 sua doi tien bo hon co gia tri boi tai nghe iPhone

Cách đây không chậm, vừa mới với vài tin đồn quanh chuyện Apple cũng cải tiến chiếc tai nghe iphone đi đi kèm với iPhone. Cũng như chừng như việc đó vẫn luôn luôn trở nên sự thực, khi mà vừa rồi 1 với phát minh liên hệ đến chiếc tai nghe earpod mới đã có thể được Apple đăng ký với Cục quản lí với sáng chế trong Mỹ.