Voi phat minh moi tiet lo ba sua doi tien bo hon co gia tri boi tai nghe iPhone

Trước đây không lâu, vừa mới có những lời đồn quanh chuyện Apple sẽ cải tiến chiếc original site đi đi kèm với iPhone. Đồng thời có lẽ chuyện đấy đã trở thành việc thực, ngay khi mà mới rồi 1 với phát minh liên quan tới chiếc tai nghe earpod mới vừa mới được Apple đăng kí có Cục cai quản bằng sáng chế tại Mỹ.