Bang sang che moi tiet lo 3 cai tien co gia tri boi tai nghe iPhone

Trước đây chưa lâu, vừa mới với những tin đồn xung quanh điều Apple sắp tới sẽ sửa đổi tiến bộ hơn chiếc phân biệt tai nghe iphone đi kèm với iPhone. Đồng thời nghe đâu việc đấy sắp tới sẽ trở nên việc thực, trong lúc mà mới rồi 1 bằng sáng chế liên hệ tới chiếc tai nghe earpod mới đã có khả năng được Apple đăng ký có Cục phụ trách điều trông coi với phát minh ở Mỹ.