5 podstawowe ruchy oporu szkolenia

Je?li ju? ustali?y pasja do nauki Aikido, tw