Apple phat trien tai nghe wireless chong on moi me

Theo tin tức mới có kỹ năng được công bố vì Apple Insider về 1 bằng phát minh mà Apple vừa mới nộp tới tháng Hai năm ngoái, "táo khuyết" vẫn mở mang this one không dây kết hợp kỹ thuật truyền dẫn tiếng động với xương kèm với dây điện để cải thiện điều tin tức liên lạc với giọng nói.