Mang thai tuvn thj 9 Bt phbn ch

Mang thai tháng thứ 3, tuần thứ 9: Lúc này bé đã bắt đầu mang hình hài gần giống với một con người. Các bộ phận chính của cơ thể đã dần được hoàn chỉnh mặc dù chúng sẽ còn trải qua rất nhiều biến đổi trong những tháng tiếp theo.

Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 9, thuộc tháng thứ 3 của thai kì như sau:

Mang thai tháng thứ ba: Thai nhi lớn lên như thế nào nhỉ?Bé yêu của bạn giờ đã dài gần 2,5cm - cỡ bằng quả nho và ch