Sinh d

Sinh đôi cùng trứng là hiện tượng trứng sau khi được thụ tinh đột nhiên tách làm đôi trong giai đoạn hợp tử rồi phát triển thành 2 phôi, sau thành hai xe đẩy của trẻ em cơ thể, chúng hoàn toàn giống nhau về hình thức, giới tính và tính kháng nguyên.Sinh đôi cùng trứng là gì?

- Sinh đôi cùng trứng là hai trứng riêng lẻ của người mẹ rụng cùng một lúc và thụ tinh với hai tinh trùng khác nhau của bố.