Kjøpsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen mellom kjper og selger bestr av opplysningene selgeren gir om kjpet i bestillings lsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgs betingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjpet i bestillingslsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkrene i salgsbetingelsene, gr direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingslsningen foran salgsbetingelsene, s fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Par