Apple phat trien tai nghe wireless chong on ao moi la

Dựa theo tin tức mới có năng lực được công bố vì Apple Insider về một bằng sáng tạo mà Apple vừa mới nộp tới tháng Hai năm đều qua, "táo khuyết" vẫn luôn luôn luôn phát triển Learn Additional wireless đi kèm kỹ thuật truyền tải âm thanh với xương và dây dẫn điện cho thay đổi điều tin tức liên lạc với giọng nói.