B

Sự phát triển của các giác quan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Vì vậy, việc phát triển 5 giác quan cho trẻ từ khi sơ sinh là rất cần thiết.

Cách giúp phát triển 5 giác quan cho trẻ sơ sinh

Bí quyết giúp bé phát triển 5 giác quan từ giai đo

Bí quyết giúp trẻ sơ sinh phát triển 5 giác quan

1. Xúc giác

Da được coi là cơ quan xúc giác, trong đó da ở miệng và tay của bé là bộ phận nhạy cảm nhất. Theo các nhà khoa học, bé sơ sinh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng và