โรคติดต่อที่มากับหนูมีหลายโรค ควรป้องกันให้ดี ตอนที่ 1

บาดเจ็บสาหัส ถึงพิการไปทั้งคู่” “ลูกขุนท่านตัดสินขี้โทษให้คิดคนละเท่าไรเล่า น่า สมเพชมันจริงๆ”“คนละสามปีขอรับ แลถูกถอดยศออกหลวง” “ยังบุญนะเสมา ยาเบื่อหนู  เกณฑ์ซะตาของสองออกหลวงมัน ร้ายหนักหนา เพียงติดคุกก็ดีแล้ว หลวงพ่อนั้นรู้มา ตั้งแต่แรกว่าอย่างไรมันก็หนีอาญาแผ่นดินไม,พ้น”แต่ทว่าทางฝ่ายโน้นก็ต้องประสบเคราะห์กรรมไป ตามกัน รามพิชัยนั้นสินเวรไป ส่วนพิเดซสงคราม กับพันเดชสิงหาร ยังต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีก “ภิกษุชรา หรือพระครูขุน พระอาจารย์ผู้เฒ่าถอนใจ เบาๆ ทั้งภิกษุรามจตุรงค์เองก็นิ่งเงียบงันไป เพราะ ความสลดสิโงเวชใจในความวุ่นวายของโลกมนุษย์ อันหนาแน่นไปด้วยกิเลสจะทำได้ก็เพิยงแผ่เมตตาจิต  วงจรไล่หนู ให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่ามีเวรแก่กัน ตามวิสัยแห่ง สมณะ ในที่สุดพระครูเฒ่า ผู้แตกฉานในธรรมก็ กล่าวขึ้นกับภิกษุรามจตุรงค์ว่า...” “เสมา โลกเรานี้ แปลก เจ้าเคยคิดไหมว่าแต่เติมที่มาอยู่กับหลวงพ่อ ไล่หนูไฟฟ้า หนูจี๊ด ตั้งแต่เล็กกระทั่งจากไปเป็นทหารมีอำนาจวาสนารุ่ง เรือง กระทั่งกินตำแหน่งออกญาแม่ทัพเอง มีทักดินา ถึงหมื่น แล้วเจ้าคิดบ้างไหมว่า ในโลกนี้มันมีอะไร แน่นอนบ้าง ทุกอย่างก็เป็นไปเซ่นตัวเจ้านี่แหละ” ภิกษุรามจตุรงค์ก้มกราบด้วยความเคารพแล

 

เครื่องไล่หนู