Apple xuat hien lan dau cau tao tai nghe iphone doc dao

Ở bản vẽ, một số nhà kết cấu bởi Apple trong trụ sở tại Cupertino vừa mới cấu tạo tai nghe iphone lại giắc cắm mới tiết kiệm độ rộng hơn với bước thức giảm đi đáng kể kích thước bởi cổng cắm. Vấn đề này trợ giúp chiếc iPhone thế hệ sau đó vẫn thường xuyên xuyên có thể được mỏng hơn thế nữa.