Apple xuat hien lan dau thiet ke tai nghe iphone gia tot tuyet dieu

Trong bản vẽ, một vài nhà kết cấu của Apple ở tại trụ sở ở tại Cupertino vừa mới cấu trúc tai nghe iphone lại giắc cắm mới tích kiệm diện tích hơn thế bằng cách cắt giảm đáng nói kích thước do cổng cắm. Việc này trợ giúp chiếc iPhone lớp người tiếp đến hiện ở tại đang có thể có thể được mỏng hơn thế nữa.