Tong quan o pin du phong pisen cung nhu vai tinh nang co ban

Một cục pin dự phòng có khả năng được ghép với hết sức nhiều cục pin bé (cell, tương đương pin tiểu) với sức chứa hiện có: 2009, 2600, 3200 mAh. Như vậy, sức chứa một cục pin để dành có kĩ năng cũng bằng tổng dung lượng của những cell bên trong nó. Bởi đó, chẳng thể với review sức chứa tương đối lớn mà kích thước lại nhỏ. Ngay cả có pin Li- Polymer, hình dạng luôn luôn chưa nhỏ hơn thế bấy nhiêu sánh cùng Li- ion.