Apple trinh lang cau tao tai nghe apple tuyet dinh

Trong bản vẽ, những nhà cấu tạo bởi Apple ở tại hội sở ở Cupertino vừa mới kết cấu phân biệt tai nghe iphone lại giắc cắm mới tiết kiệm độ rộng hơn nữa bằng việc giảm bớt đáng nói hình dạng của cổng cắm. Việc đó giúp chiếc iPhone lớp người kế đến sắp đến sẽ có thể có kỹ năng được mỏng hơn trước nữa.