Apple ra doi cau truc tai nghe iphone gia tot tuyet hao

Ở tại bản vẽ, vài nhà cấu tạo bởi Apple ở hội sở trong Cupertino đã cấu tạo tai nghe iphone lại giắc cắm mới tích kiệm diện tích hơn thế bằng bước thức cắt giảm đáng nói hình dạng của cổng cắm. Vấn đề này tương trợ chiếc iPhone thế hệ tiếp đến cũng sẽ có thể có kĩ năng được mỏng hơn nữa.