Máy phát nhập khẩu 03102015

 

Cải thiện độ chính xác điều chỉnh van cân bằng có thể có hiệu quả trong việc giảm khí runout, hydro dầu con dấu bên để tránh nhiễm bẩn hydro. Nó có sẵn từ hai khía cạnh sau đây: Giá máy phát diesel 160kva Cummins Giá máy phát diesel 125kva Cummins

 tắc này, nó có thể được đóng kín thùng điền, Giá máy phát diesel 600kva Cummins  Giá máy phát diesel 550kva Cummins van tiết lưu khí thải, quan sát và niêm phong thùng dầu theo những thay đổi trong các van cân bằng điều chỉnh, và cuối cùng để niêm phong thùng dầu về cơ bản là ổn định, đạt được các mục tiêu giảm khí, hydro dầu con dấu bên trong một trao đổi gạch kín.

MÁY PHÁT NHẬP KHẨU CUMMINS Qua thử nghiệm có thể tìm hiểu pháp luật, trong các đơn vị hoạt động bình thường, theo thùng kín phụ trách hoặc xả dầu, để tinh chỉnh các van cân bằng, cùng có thể làm giảm không khí, dầu con dấu bên hydro trong một trao đổi gạch kín.

3.3 kiểm soát nhiệt độ của dầu con dấu

http://mayphatdiencummins.vn/may-phat-dien-trung-quoc-shang-chai-160kw.html

Thay đổi nhiệt độ dầu thử nghiệm có thể được niêm phong giữa các giới hạn trên và dưới trong phạm vi tiêu chuẩn, trong trường hợp rung máy phát nhập khẩu trục không tăng, và cố gắng giữ cho nhiệt độ dầu trong một tiêu chuẩn niêm phong dưới chạy, và do đó làm giảm dòng chảy của dầu con dấu để làm giảm sức mạnh Lượng dầu và giảm ô nhiễm khí hydro.

3.4 cải thiện áp suất quạt hút

Nâng cao xả tách áp quạt dầu hydro có thể cải thiện áp lực âm tách dầu hydro, làm giảm lượng dầu con dấu phía không khí có chứa lượng không khí và độ ẩm, Giá máy phát diesel 500kva Cummins Giá máy phát diesel 450kvaCumminsvà do đó làm giảm không khí, hydro con dấu bên ô nhiễm dầu của việc trao đổi hydro.

Xem thông tin chi tiết tại đây