Tong the ve sac du phong kem voi mot so dac diem can ban

Một viên pin để phần có khả năng được ghép bằng hết sức nhiều viên pin bé (cell, xấp xỉ pin tiểu) với dung lượng đang có: 2002, 2600, 3200 mAh. Như vậy này, sức chứa một viên pin để phần lại có thể đã bằng tổng dung lượng do một số cell ở trong nó. Do đó, chẳng thể với sạc dự phòng sức chứa tương đối lớn mà hình dạng lại nhỏ. Ngay cả với pin Li- Polymer, kích thước cũng không bé hơn thế bấy nhiêu so sánh với Ly- ion.