Mang thai tuvn thj 4 Ph

Mang thai tháng đầu tiên, tuần thứ 4: Tuần này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của phôi thai. Từ giờ cho đến tuần thứ 10, tất cả các bộ phận của bé sẽ phát triển và thậm chí một số còn đi vào thực hiện meiji thanh 0-1 chức năng.

Do đó, đây là thời điểm thai nhi "mong manh, nhạy cảm" nhất với bất kì tác nhân bên ngoài nào.

Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 4, thuộc tháng thứ nhất thai kỳ như sau:

Mang thai tháng thứ nhất: Thai nhi lớn lên như thế nào nhỉ?

Tuần nà