Mang thai tuvn thj 15 B

Mang thai tháng thứ 4, tuần thứ 15: Em bé giờ đang có kích thước dài 10cm tính từ đỉnh đầu đến mông và nặng 70g (cỡ quả táo). Bé liên tục hút nước ối qua mũi và đường hô hấp trên, giúp các túi khí sơ khai trong phổi bắt đầu phát triển.

Sự phát triển của thai nhi trong tuần thứ 15, thuộc tháng thứ 4 của thai kì như sau:

Mang thai tháng thứ tư: Thai nhi lớn lên như thế nào nhỉ?

Em bé giờ đang có kích thước dài 10cm tính từ đỉnh đầu đến mông và nặng 70g (cỡ quả táo). Bé liên tục hút nước ối qua mũi và đường hô hấp