Sd sinh li

Phụ nữ sợ sinh nở có xu hướng đau đẻ lâu hơn bình thường.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng phụ nữ sợ sinh nở có xu hướng đau đẻ lâu hơn những người ít lo lắng về quá trình này.Các nhà nghiên cứu ở Na Uy thấy rằng phụ nữ sợ sinh có thời gian đau đẻ lâu hơn http://bibomart.com.vn/do-so-sinh-c382.html khoảng 1,5 giờ so với những phụ nữ khác (khoảng 8 giờ so với 6,5 giờ). Tâm lý sợ sinh cũng liên quan với khả năng lớn hơn phải đẻ thường sử dụng dụng cụ trợ sinh hoặc đẻ mổ cấp cứu.

Sợ sinh liên quan tới thời gian đau đẻ lâu hơn1

Sợ sinh liên quan tới thời gian đau đẻ lâu hơn

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 2.200 phụ nữ mang thai, khoảng 1/2 trong số này mang thai lần đầu, về thái độ của họ với việc sinh nở. Khoảng 7,5% những phụ nữ này lo sợ khi sinh con.

Thậm chí sau khi tính đến các yếu http://bibomart.com.vn/do-so-sinh-c382.html tố khác có thể kéo dài thời gian đau đẻ như gây tê ngoài màng cứng, dùng thuốc kích đẻ, thì thời http://bibomart.com.vn/sua-chua-hoa-qua-kids-mix-pre-p10299.html gian đau đẻ ở phụ nữ sợ sinh là lâu hơn những phụ nữ có tâm lý thoải mái hơn.

Các tác giả nhấn mạnh rằng mặc dù phụ nữ sợ sinh đau đẻ lâu Bột ăn dặm Gerber hơn nhưng có 89% đã sinh qua đường âm đạo sữa cho trẻ biếng ăn thành công, so với 93% phụ nữ không sợ sinh.Các chuyên gia phát biểu rằng mặc dù nghiên cứu này phát hiện ra mối liên quan giữa sợ sinh và thời gian đau đẻ lâu hơn nhưng nó không chứng minh rằng sợ sinh khiến cho thời gian đau đẻ lâu hơn.