Nhan dinh phan biet tai nghe iphone dau thu nang ky

Các sản phẩm Rock hiện được Công ty xuất khẩu cũng như nhập khẩu thương nghiệp Manigo tiêu thụ trong Việt Nam. Dường như như tai nghe iphone coi là phẩm vật đầu tiên trong lĩnh vực đồ thanh âm bởi nhãn hiệu Rock. Tai nghe trên hiện có giá bán lẻ 420.000 đồng, rẻ hơn trước một số tai nghe Piston 2.0 và Piston 3.0 do Xiaomi kèm với E10 của SoundMAGIC. tai nghe iphone có thể được đóng hộp đơn giản thế nhưng bước trình bày phẩm vật ở trong cực kỳ đẹp. Toàn bộ thông tin kèm theo chữ viết nên in trên hộp cũng như bằng tiếng Anh, nằm sau hộp có dán một tem chống hàng giả.