อาหารโต๊ะจีน อาหารสำหรับเลี้ยงนักท่องเที่ยว

อาหารโต๊ะจีน อาหารสำหรับเลี้ยงนักท่องเที่ยว

อาหารโต๊ะจีน อาหารสำหรับเลี้ยงนักท่องเที่ยว

 

 

     วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารโต๊ะจีนใน ปัจจุบันนี้ที่มีความเจริญทางด้านเศษฐกิจและสังคม อาหารโต๊ะจีนบางเมนูจัดได้ว่าเป็นเมนูเปิบพิสดารเพราะเป็นความเชื่อในการรับ ประทานอาหารของคนจีน เมนูอาหารโต๊ะจีนที่ขึ้นชื่อของตำหรับอาหารจีนแบบฮกเกี้ยนนั้นก็คือเมนู อาหารจีนพระกระโดดกำแพง คนจีนที่รับประทานอาหารโต๊ะจีนแบบปักกิ่งนิยมดื่มชาจีนสมุนไพรเพื่อช่วยลดไข มันจากการรับประทานอาหารทอด ในอดีตอาหารโต๊ะจีนแบบต้นตำหรับแบบคนจีนนั้นจัดได้ว่าเป็นอาหารของชนชั้นสูง ของจีนซึ่งเป็นผู้มีอันจะกิน ความเป็นเลิศของเมนูอาหารโต๊ะจีนในอดีตที่คัดสรรค์วัตถุดิบชั้นดีและ พิถีพิถันในกระประกอบอาหารที่มีเอกลักษณฺ์ อาหารจีนสำหรับคนชั้นกลางของจีนคงต้องยกให้กับอาหารจีนตำหรับอาหารจีนแคะ หรือจีนฮากกา การทำอาหารคลีนที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันหลักการทำอาหารก็ เหมือนกับการทำอาหารจีนเพื่อสุขภาพอาหารจีนแบบเสฉวนเมนูอร่อยขึ้นชื่อได้แก่ซุปเสฉวนซึ่งอาหารจีนแบบเสฉวนนั้น จะมีรสชาติที่จัดจ้านมากกว่าแบบอื่น อาหารที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศนิยมรับประทานอาหารจีน