Krijg toegang tot kapitaal en ondernemingen

De MKB economie is groeiende, laat uw investering mee groeien
De bedrijven waarin wij investeren zijn innovatieve MKB bedrijven met een visie, ambitie en ideeën die de crisis goed zijn door gekomen. Deze bedrijven hebben de crisis van de afgelopen jaren redelijk doorstaan en hebben behoefte aan een solide groei, een aantal bedrijven van deze groep heeft absoluut de potentie om snel door de groeien naar een marktleider. Door bedrijfsovernames kunnen deze ondernemingen versneld groeien.

De afgelopen jaren is het financieringsklimaat voor het MKB enorm veranderd en is het een uitdaging geworden om tot een passende bedrijfsfinanciering te komen. Wij spelen in op de behoefte van ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal en investeerders die in MKB ondernemingen willen participeren.

Om de financieringsmogelijkheden voor het MKB te vergroten, initieert BiQ Group N.V. een aantal fondsen. In deze fondsen worden ondernemingen toegelaten welke voldoen aan de door BiQ opgestelde voorwaarden. Aan deze ondernemingen verstrekken wij achtergesteld kapitaal en nemen wij deel in het aandelenkapitaal waarbij de onderneming maximaal ondersteunt wordt om maximaal rendement te verkrijgen. Wij blijven tot aan de 'exit' zeer nauw betrokken bij elke deelname. Zo zorgen wij ervoor dat het geinvesteerde vermogen gewaarborgt is.

​kredietunie