C

Thói quen vừa ăn vừa xem ti vi không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ mà còn khiến trẻ tiếp nhận thức ăn một cách thụ động, gây ra tình trạng thiếu cân, suy dinh dưỡng ở trẻ.

Tác hại không lường khi trẻ vừa ăn vừa xem ti vi

Về mặt y học, cho trẻ xem quảng cáo khi đang ăn có thể ảnh sua hưởng đến tiêu hóa của trẻ. Trẻ ăn nhiều hơn, nhưng không hề tập trung vào việc ăn, mà chỉ tiếp nhận thức ăn một cách thụ động.

Vì quá tập trung vào màn hình, nên bé khô