Sinh mp lvn 3 c

Sinh mổ lần 3 cách lần 2 ít nhất là 2 năm để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và thai nhi.

Vì sao các mẹ chọn sinh mổ?

Ngày nay, các bà mẹ trẻ đang có xu hướng chọn mổ đẻ để thoát khỏi ám ảnh không đau gì bằng đau đẻ. Tuy nhiên, việc mổ đẻ cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe người mẹ và những lần sinh sau. Đặc biệt, nếu bạn đã từng mổ đẻ lần đầu, 80% những lần sinh thứ 2, thứ 3… vẫn sẽ phải sinh mổ.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng thời gian thích hợp nhất giữa hai lần đẻ m