Co to jest NATO Worthh - Examiner.comBez bezpo?redniego zagro?enia NATO jest zdecydowanie organizacja chce dosta? rol?. polityki w kierunku rozmowy pokojowe izraelsko-palesty?skich powiedzia?: "Among inne rzeczy, te zobowi?zania, po??czy? z Izraela bez konieczno?ci wycofania si? w kierunku linii 1967, kt