Latin-Amerika artikler, Latin-Amerika stoff

Latin-Amerika artikler, Latin-Amerika stoff

Sett Utenfra skriver om Latin-Amerika siden man må forstå dette kontinentet for å forstå Spania; det er en felles kultur og ett språk, selv om det juridisk er forskjellige stater.

 

Forholdet mellom Latin-Amerika og Skandinavia blir derfor også interessant – og vi valgte oss denne gangen ut forholdet Norge og Chile – to land som er på nesten på maksimal avstand fra hverandre, samtidig som de fysisk ligner så mye at de er naturlige konkurrenter og partnere. Historien har også betydd mye her; Norge og Sverige har store chilenske bosetninger.

 

Vi besøker Chiles ambassade i Norge for å finne ut av forholdet landene imellom; og hvordan myndighetene i landet ser på en del poblemstillinger vi har tatt opp i en annen artikkel.

 

Før møtet på ambassaden har vi utvekslet eposter på spansk for å avklare ulike spørsmål, og når vi kommer inn døren på ambassaden, møter vi hun som vi har vært i kontakt med. «Hei,» sier hun, og så viser det seg at hun er en av de mange chilenere som bor i Norge – og som synes det var festlig å skrive på spansk for en gangs skyld til nordmenn.

 

Så blir møtt av Førstesekretær Manuel Rioseco, som spøkefullt forteller at ifølge diplomatisk protokoll skal en vert alltid sitte slik plassert at han/hun ser døren, hvor folk kommer inn. Gjestene vil følgelig gjerne se andre veien; ut av vinduet og ut på utsikten. Så går vi over til de spørsmål vi egentlig kom for.

 

Hvor mange chilenere er det egentlig her?

 

I Norge er det vel 10-20 000, i Sverige over 20 000. I de andre nordiske land er det nesten ikke noen. Dette har med historiske forhold å gjøre. Under (diktatoren) Pinochet kom det flere store innvandringsbølger; den første var politiske flykninger, den neste var heller økonomisk motivert.

 

Hvordan er det gått med innvandrerne?

 

Nå er de fullt integrert i Skandinavia; de reiser også til Spania, men da reiser de til de «nordiske» bosetningene, akkurat som andre nordmenn. Noen reiste tilbake til Chile; men er kommet i retur. De hadde alt bundet seg for sterkt til Skandinavia. Noen som reiste tilbake ble selvsagt i Chile; dette er klassisk for emigrasjon.

 

FOR  MORE DETAIL VISIT  OUR  SITE ---- http://settutenfra.net